امروز: دوشنبه, ۴ تیر , ۱۴۰۳


روماتولوژی | توضیح کامل بیماری مفصلی

پارگی منیسک

علت پارگی منیسک

پارگی منیسک معمولاً در حین ورزش اتفاق می افتد. حرکاتی مانند پیچاندن تنه روی زانوی خم شده که باعث چرخش ران روی پا یا ایجاد تکل در حین فوتبال می شود ، باعث پارگی می شود. ادامه خواندن “پارگی منیسک”