امروز: شنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۳


روماتولوژی | توضیح کامل بیماری مفصلی

بررسی و تشریح آناتومی مفصل آرنج

بررسی آناتومی مفصل آرنج
در بررسی و تشریح آناتومی مفصل آرنج ، این عضو در اندام فوقانی محل اتصال بازو و ساعد است. در این مفصل ، استخوان بازو و دو استخوان اندام تحتانی و فوقانی در کنار هم قرار می گیرند. آرنج نمونه ای از مفصل مفصلی است و محل اتصال رباط ها و رباط های مهم و عبور عروق و اعصاب مهم است.

ادامه خواندن “بررسی و تشریح آناتومی مفصل آرنج”